Reutilització

El sistema de reutilització d’ampolles de vi que proposa el projecte reWINE té en compte tot el procés de l’ampolla, des del seu etiquetatge, rentat, distribució al mercat fins a la recol·lecció de les ampolles buides, i involucra bodegues, deixalleries, restaurants, botigues i consumidors.

Etiquetatge i introducció al mercat

Els cellers embotellen el vi i etiqueten les ampolles. Les ampolles surten dels cellers i es posen al mercat.

Recol·lecció

Les ampolles de vi es recullen a partir de diferents canals, abans de ser rentades i embotellades de nou:

  • Cellers
  • Deixalleries i plantes de reciclatge
  • Restaurants
  • Botigues

Transport

Les ampolles buides es transporten a la planta de rentat.

Rentat i reutilització

Les ampolles buides es netegen a la planta de rentat i es tornen als cellers perquè comenci de nou el cicle.

Avantatges

Disminueix la generació de residus.

Redueix la contaminació que genera el procés de producció de noves ampolles.

Contribueix a disminuir el cost de la gestió de residus.

Suposa un estalvi econòmic per als cellers.

Promou l’economia circular.

Redueix l’emissió de CO2.

Contribueix a l’estalvi de matèries primeres.

Promou la creació de nous llocs de treball