El projecte

El principal objectiu del projecte reWINE és demostrar la viabilitat d’un sistema sostenible de recollida, neteja i reutilització d'ampolles de vidre en el sector vitivinícola de Catalunya.

El projecte involucra consumidors, cellers, bars, restaurants, empreses distribuïdores, botigues i deixalleries per fer una prova pilot de la reutilització d’ampolles de vi, des del seu rentat, etiquetatge, embotellament i distribució al mercat fins a la seva recol·lecció.

reWINE compta amb un pressupost total de 991.309€, del qual el 60% l’aporta la Unió Europea, i es desenvolupa des del setembre del 2016 fins el desembre de 2019.

Context

9 milions

Consum diari de begudes embotellades a Catalunya

6%

de les begudes envasades consumides a Catalunya són ampolles de vi

147 milions

d’ampolles de vi consumides per any a Catalunya. El 43% de les ampolles no es reciclen

La reutilització, tot i ser una prioritat en la jerarquia europea de residus es troba en clar retrocés a Catalunya, així segons dades d’ADISCAT, els envasos retornables només representen un 19% del total d’envasos del mercat i limitat al sector de l’hostaleria.

Els envasos de vi actualment no es reutilitzen en cap dels seus canals de distribució, ni tant sols en hotels, restaurants i càterings, com passa en altres sectors de begudes, com els envasos de refrescos o cerveses.

Per això, el projecte reWINE pretén identificar les oportunitats i barreres de la reutilització d’ampolles de vi, a través de dades experimentals que permetin assegurar la seva viabilitat tècnica, sanitària i de qualitat i avaluar si pot ser una solució rendible per les empreses i el medi ambient.

La indústria del vi és una de les més afectades pel canvi climàtic, ja que la vinya i la qualitat del vi depèn en gran mesura de les condicions atmosfèriques. Per això s’han d’implementar noves tècniques i estratègies per reduir la petjada de carboni.

Objectius

L'objectiu principal del projecte reWINE és dissenyar i implementar un projecte pilot per demostrar la viabilitat d’un sistema sostenible de reutilització d'ampolles de vidre en el sector vitivinícola de Catalunya.

Objectius específics:

  1. Fomentar la reutilització d'ampolles de vidre en el sector vitivinícola de Catalunya.
  2. Contribuir a crear consciència i assolir els objectius qualitatius i quantitatius de prevenció de residus, tant en la legislació catalana i europea.
  3. Identificar les barreres i les oportunitats de reutilització de l'ampolla de vidre en el sector del vi, així com avaluar els aspectes ambientals, econòmics i tècnics involucrats.
  4. Fomentar la transferència de l'experiència a altres contextos geogràfics i econòmics.
  5. Construir una xarxa de reutilització entre els diferents grups d'interès.

Activitats i Resultats

El projecte involucra consumidors, cellers, bars, restaurants, empreses distribuïdores, botigues i deixalleries per fer una prova pilot de la reutilització d’ampolles de vi. La prova pilot tindrà en compte tot el procés de l’ampolla des del seu etiquetatge, rentat, distribució al mercat i recol·lecció de les ampolles buides a través de les mateixes bodegues, deixalleries, restaurants i botigues involucrats per tal de demostrar la seva viabilitat i avantatges ambientals, socials i econòmics. 

El projecte preveu recuperar unes 100.000 ampolles, que es portaran a la planta de rentat i començaran de nou el cicle. D’aquesta manera, s’evitaran aproximadament 45 tones de residus d'envasos de vidre. S’espera finalitzar la prova pilot el juny del 2019.

S’espera poder estendre el sistema de reutilització d’ampolles al territori català i a altres regions vinícoles de l’Estat espanyol, impulsant la participació d’empreses i administracions.

100.000

ampolles recuperades per juny 2019

45 tones

evitades de residus d’envasos de vidre