El 66% dels cellers podrien envasar vi en ampolles reutilitzables

Segons una enquesta realitzada en el marc del projecte reWINE, tots els agents preguntats (cellers, deixalleries, empreses distribuïdores, comerços, restaurants, hotels i organitzacions de consumidors) coincideixen que la reutilització d’ampolles de vi ofereix avantatges ambientals, socials i econòmics.

L’enquesta constata que l'ús d'ampolles reutilitzables de vi i cava és molt poc freqüent a Catalunya. El 13% dels cellers les utilitzen i el 29% de les deixalleries les recullen. Tot i així, tots els agents consultats creuen majoritàriament que estarien en disposició d’envasar, vendre, servir o recollir ampolles reutilitzables a mig termini. El 66% dels cellers opinen que podrien envasar vi en ampolles reutilitzables, tanmateix només un 18% dels cellers estarien en disposició de fer-ho a curt termini.

Pel que fa als avantatges de la reutilització, tant els cellers, les deixalleries, les empreses distribuïdores, el sector Horeca i els consumidors coincideixen que la reutilització d’ampolles de vi ofereix avantatges ambientals, socials i econòmics. A més, consideren que distribuir el vi en ampolles reutilitzables seria una mesura de promoció, tant en termes de responsabilitat social corporativa com per ampliació de clientela i estalvis econòmics.

Per contra, els aspectes logístics es perceben com la principal barrera per la implantació d’un sistema de reutilització d’ampolles. Segons els cellers, les deixalleries i els restaurants, el major inconvenient seria l’emmagatzematge i la classificació de les ampolles, i també apunten la diversitat d’ampolles de vi com a dificultat per a la seva reutilització.

Les associacions de consumidors entrevistades indiquen que no es coneix prou la reutilització i bona part de la població sovint ho confon amb el reciclatge. Però més de la meitat dels enquestats creuen que les ampolles de vi serien ben rebudes per part de la població.

Els consumidors consideren l’aplicació d’incentius com una mesura per afavorir el retorn d’ampolles de vi. Concretament, valoren que els descomptes en retornar les ampolles seria la millor opció.

Unànimement es valora de forma positiva que les administracions públiques promoguin l’ús d’ampolles de vi reutilitzables.