Life
Rewine

Projecte per promoure la reutilització d’ampolles en el sector del vi, per tal de reduir la generació de residus, els gasos amb efecte hivernacle i estalviar costos.

El projecte

El principal objectiu és demostrar la viabilitat d’un sistema sostenible de recollida, neteja i reutilització d’ampolles de vidre en el sector vinícola de Catalunya

Reutilització

El projecte reWINE pretén aprofitar les oportunitats per a la reutilització d’ampolles de vi, a través de dades experimentals que permetin assegurar la seva viabilitat tècnica, sanitària i de qualitat, i avaluar si pot ser una solució rendible per a les empreses i el medi ambient.

Socis